Doelen van een gedicht bij het afscheid van een collega

Gedicht afscheid collegaWilt u een gedicht bij het afscheid van een collega schrijven, bedenk dan eerst wat u eigenlijk in dit gedicht wilt zeggen. U kunt met zo’n gedicht bij het afscheid van een collega verschillende doelen voor ogen hebben: Een overzicht van het werkzame leven van de collega; Een uitdrukking van uw persoonlijke waardering of die van uw afdeling; Of gewoon een vrolijke bijdrage aan de feestvreugde bij het afscheid.

In het eerste geval is het raadzaam zich goed te documenteren

Zorg dat u, voordat u aan het het gedicht bij het afscheid van de collega begint, de belangrijkste feiten op een rijtje hebt over de betreffende persoon. Noteer een aantal trefwoorden, zodat u tijdens het schrijven een overzicht heeft van wat er allemaal in moet. In de andere gevallen kunt u zich in het gedicht bij het afscheid van een collega beperken tot één of enkele anekdotes waarin hij of zij een rol speelt. Hou het concreet en logisch: je bent Herman de Coninck niet, en je mag het dus zeker luchtig houden!

Algemene aanwijzingen

  • Begin kernachtig en maak het gedicht bij het afscheid van een collega niet te lang. Een start als: “we zitten hier allemaal bij elkaar – met koffie en met taart – om afscheid te nemen na twintig jaar – want x is dat wel waard” belooft een ellenlang geheel. Een heel couplet voorbij en er is eigenlijk nog niets gezegd. Doe maar niet; Niemand is blij als hij bij zijn afscheid of bij een pensioen 25 coupletten lang verplicht naar een gedicht moet luisteren.
  • Zorg bij het schrijven van uw gedicht voor het afscheid van een collega dat u geen onmogelijk rijmwoord aan het eind van een zin plaatst; draai dan liever de woordvolgorde om of zeg het nét iets anders.

“Zij werkte twintig jaar op onze afdeling” is een lastige zin om op te rijmen.
“Zij werkte al twintig jaar bij ons” geeft meer mogelijkheden (dons, frons, bonbons)
Of “wij werkten al twintig jaar – heel prettig met elkaar”

Kortom: schuif met de woorden zodat u zichzelf van een makkelijk rijmwoord voorziet

Een handig rijschema voor een gedicht bij het afscheid van een collega is: A B C B.

Met dit schema hoeven er maar twee op de vier regels te rijmen, namelijk de tweede en de vierde:

  • A: Wij wensen Ans een goed pensioen
  • B: Zij werkte twintig jaar bij ons
  • C: We hielden allemaal van haar
  • B: En waren gek op haar bonbons

Heeft u toch moeite met rijm, bedenk dan dat zelfs een gedicht bij het afscheid van een collega niet altijd hoeft te rijmen. Het dwangmatig zoeken naar rijmwoorden kan een tekst in de weg gaan zitten en minder persoonlijk maken. Uiteindelijk is het doel om de sfeer goed te houden en mooie herinneringen te creëren, niet om het beste gedicht ooit te schrijven!

Gedicht afscheid collega

Tenslotte

Of u nu een begaafd dichter bent of de grootste moeite heeft om een vers in elkaar te knutselen: als u de moeite neemt om een gedicht bij het afscheid van een collega te schrijven, speciaal voor hem of haar, zal dit als gebaar zeker gewaardeerd worden.